sâmbătă, 12 aprilie 2014

Cei trei muşchetari de Alexandre Dumas(rezumat)

În  prima zi de luni din aprilie 1625 un tânăr gascon  din Tarbes pe nume
D’artagnan ce semăna cu don Quijote,la optsprezece ani urma să părăsească casa părintească,ascultând poveţele celor doi părinţi pornind într-un drum de  lung spre Paris pentru a-şi face un rost.
Toată averea lui D artagnan stătea în cincisprezece scuzi,un căluţ galben,pricăjit,de vreo treisprezece ani,o alifie bună pentru toate rănile(primită de la mama sa) şi o scrisoare prin care tatăl său îl recomanda căpitanului muşchetarilor,domnului de Treville,pe care îl cunoscuse odinioară.Drumul,datorită înfăţişarii sale demne,firii aprige,a privirii vioaie şi inteligentă,şi dată fiind înfăţişarea căluţului,nu e lipsit de peripeţii.Pierde chiar preţioasa scrisoare.La Paris D artagnan îi câştigă bunăvoinţa domnului de Treville,dar pentru a primi uniforma de muşchetar ,mai întâi trebuie să-şi facă ucenicia.Tânărul gascon parcă atrage toate boroboaţele în jurul lui ,nedeprins cu obiceiurile marelui oraş.Încă din prima zi se vede provocat la duel,pe rând,de trei  vestiţi muşchetari:Athos,Porthos şi Aramis,cei trei nedespărţiţi.În acea vreme,cardinalul Richelieu a interzis duelurile,însă acest lucru nu le făcea mai rare,ci dimpotrivă,poate  aveau  loc mai  multe,însă mai discrete.Confruntarea dintre D’artagnan şi cei trei vestiţi muşchetari a fost primejdioasă,dar s-a dovedit a fi începutul unei prietenii de durată.Acum fiind patru se unesc şi îşi înfruntă curajos adversarii.Au fost surprinşi,la duel de gărzile cardinalului cu care se aflau în permanentă duşmănie.Până şi urechile regelui au auzit vestea că trei muşchetari însoţiţi de un tânăr începător,’’un copil’’,au reuşit să îi înfrângă pe cinci dintre cei mai de seamă soldaţi ai cardinalului.Pentru D’artagnan, această întâmplare a fost mai mult decât benefică,a fost începutul unei faime de invidiat.
Urmează alte fapte eroice pentru D’artagnan.Acesta are drept gazdă pe domnul
Bonacieux,un om fricos care îşi pierde soţia şi îl roagă pe D’artagnan să i-o găsească.Se pare că aceasta a fost răpită de oamenii cardinalului.Cardinalul doreşte să slăbească puterea Angliei lovind în ducele de Buckingham,Georges Villiers.Cardinalul află de dragostea ducelui pentru regina Franţei,Ana de Austria,şi punela cale un mic şiretlic,îi trimite o scrisoare ca din partea reginei,pentru a-l ademeni la Paris şi a-l captura.Regina află de complot şi încearcă să-l dejoace.Doamna Bonacieux reuşeşte să scape singură de răpitorii ei ,însă e din nou prinsă,deoarece casa ei era supravegheată.Acum o salvează D’artagnan,iar aceasta îl conduce la ducele de Buckingham.Cardinalul nu se dă bătut şi doreşte cu orice preţ să o compromită pe regină în ochii regelui Richelieu ştiind că ducele s-a întors în Anglia ducând drept amintire eghileţii cu diamante ai reginei.Cardinalul îl convinge pe rege să organizeze o serbare,unde să-şi invite soţia împodobită cu eghileţii.Cardinalul pune să i se fure regelui două diamante.Timpul pe care îl are regina să ceară înapoi podoaba e foarte scurt şi nu ştie la cine să apeleze.D’artagnan,îndrăgostit de doamna Bonacieux ia asupra lui această misiune.D’artagnan este ajutat de cei trei muşchetari,Athos,Porthos şi Aramis,care rămân în urmă pentru a dezlega capcanele ce le-au fost pregătite pe drum.D’artagnan ajunge la ţărmul Franţei,însă nu are permis de trecere în Anglia,se bate cu trimisul cardinalului,contele de Wardes şi îi ia acestuia biletul de trecere,astfel îşi duce misiunea la bun sfârşit.Doamna Bonacieux este din nou răpită,de data aceasta fără urmă.Milady jură să se răzbune pe D’artagnan deoarece îi cunoaşte taina.Ultima misiune a lui Milady,încredinţată chiar de către cardinal,ajunge şi la urechile celor trei muşchetari:trebuie să aranjeze uciderea ducelui de Buckingham.Ca loc de sfat găsesc bastionul Saint-Gervais,rezistă atacurilor mai bine de o oră şi iau o hotărâre.Îi scriu lordului de Winter pentru a o împiedica pe Milady să-şi ducă planul la bun sfârşit.Este reţinută chiar înainte de a ajunge pe ţărmul englez şi întemniţată de cumnatul ei.Reuşeşte să-l păcălească pe gardian spunând că este nevinovată ,îi înşiră tot felul de minciuni,descoperă că este un fanatic protestant şi îl aţâţă împotriva celui pe care protestanţii nu-l iubeau:ducele de Buckingham.Felton îl asasinează pe duce.Se întoarce în Franţa şi aşteaptă poruncile cardinalului în mănăstirea carmelitelor din Bethune.Aici se găseşte şi doamna Bonacieux iar Milady îi pregăteşte o cruntă revanşă.Milady o otrăveşte şi fuge.D’artagnan şi prietenii săi sosesc prea târziu.Doamna Bonacieux moare în braţele iubitului ei.Milady nu se bucură prea multă vreme deoarece e prinsă de cei patru prieteni,de lordul de Winter şi un călău adus de Athos.E judecată pentru faptele ei şi condamnată la moarte,iar călăul o execută imediat.D’artagnan a fost făcut muschetar imediat după întâmplarea din bastionul Saint-Gervais apoi a fost înaintat la gradul de locotenent.Athos,după ce mai luptă o vreme,se retrage în viaţa pe care o părăsise în tinereţe.Porthos se căsătoreşte cu o văduvă bogată iar Aramis îmbrăţişează viaţa monahală.

joi, 27 februarie 2014

Demonstraţia că poezia Vulpea şi strugurii de Jean de la Fontaine este o fabulăÎn opinia mea,textul ‘’Vulpea şi  strugurii’’ de Jean de la Fontaine este o fabulă deoarece sunt satirizate defecte umane  prin intermediul unor personaje din lumea animalelor cărora le sunt atribuite însuşiri umane.
O primă caracteristică a fabulei o reprezintă prezenţa personajelor simbolice întruchipând tipuri umane.Vulpea reprezintă tipul omului ipocrit şi viclean care deşi nu ajunge la strugurii din vie,nu-şi recunoaşte neputinţa,preferând să fie dispreţuitoare faţă de strugurii pe care şi-i dorea atât.
Figura de stil predominant este personificarea,vulpea căpătând trăsături omeneşti:vulpea e pribeagă şi lihnită de foame,oftează.
O altă trăsătură o reprezintă structura fabulei : întâmplarea propriu-zisă este prezentată prin alegorie,iar morala este implicită.
În concluzie,satirizând ipocrizia şi viclenia cu scopul de a le îndrepta,textul’’ Vulpea şi strugurii’’ are un rol moralizator şi aparţine unei  fabule.

miercuri, 26 februarie 2014

Mogâldea de Alexandru Vlahuţă (rezumat)    Mogâldea  era o figură răutăcioasă,se strâmba şi n-avea  astâmpăr  nici o clipă.Băieţii îi ziceau  ‘’ Michiduţă’’ .Nenorocitul  copil era bătut  straşnic de ‘’domnu’’,rupea  vergile una  după alta pe spatele lui,dar  degeaba .În  timpul recreaţiei  dispărea  cu alţi ‘’tovarăşi’’,iar  apoi  îşi  făceau  apariţia având un aer misterios şi viclean.Într-o zi,profesorul îi pune să explice ‘’prinderea lui Iisus în grădina de la Ghetsemani’’.Michiduţă  a  fost  dat  afară  pentru    nu  ştia  nimic.Autorul  povesteşte  aceste  întâmplări  cu  bucuria  că, după  ce  a  depănat  povestea  a  fost  făcut ‘’monitor’’.Mai  tîrziu  a  fost  chemat  la Mogâldea la dugheană  unde toţi constată că Mogâldea este bogat şi poate ‘’cel mai fericit copil din lume’’.Naratorul povesteşte cum i s-a făcut poftă la un boţişor de icre negre,iar ‘’Michiduţă’’ l-a şi observat ,şi cu toată îngâmfarea ,Michiduţă îi oferă cu vârful briceagului trei firimituri cât un bob de porumb.Icrele erau aşa de bune,încât  nu le-a uitat gustul niciodată.
Pofta pentru icre negre a fost plătită cu vârf şi îndesat.Ziua următoare i-a dat nota maximă lui Mogâldea iar profesorul a descoperit că acesta nu ştia nimic.A urmat o scenă de ruşine,monitorul era în genunchi la tablă,urechile îi ardeau ca focul,având sentimental că moare,iar Michiduţă triumfător se strâmba din nou la el.